slideshow | Viewer

Galerie

Doprava/Transfer

Jak se k nám dostanete z: - How to get there? From:

Letiště/ Airport


Taxikem se k nám dostanete približně za 25 minut

Taxi to get there in approximately 25 minutes


Autobus číslo 119 – na konečnou metra A - zastávka Dejvická Dále pak metrem do centra Prahy.

Autobus číslo 100 – na konečnou metra B - zastávka Zličín a odtud metrem do centra Prahy.

Další možnost:

1) Terminál 1: Autobus číslo 100 Autobus směr: Zličín (výstup)

2) Chůze do Zličín (3 minuty) do Metra (B) směr: Černý Most - (výstup station Karlovo náměstí)

3) Dále Chůze do Moráň (Tram. zastávka) (2 minutes)

4) Nastupit do tram. číslo 3

5) Výstup- Přístaviště


Bus number 119 - the final station - Dejvicka , next then by metro to the city center.

Bus number 100 - the final subway (metro B) - station Zlicín, next then by metro to the city center.

Another option:

1) Terminal 1: Bus number 100 bus to Zličín (output)

2) Walk to metro (B) Zličín (3 minutes) to Metra (B) final station: Černý Most - (Output station Karlovo náměstí)

3) Next walk into Moráň (tram stop) (2 minutes)

4) Input to the tram. number 3

5) Output -Přístaviště Station


Zvětšit mapu